Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šafranová Lenka (100%)
Názov:K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek : (tzv. textovej generácie)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013
ISBN:978-80-555-0786-6
Ohlas:[6] KLAPÁKOVÁ, Mária. K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek (tzv. textovej generácie). In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, ISSN 1339-3820. 2013, č. 1-2.
Ohlas:[6] KRAMÁROVÁ, Magdaléna. Prekročiť prah počuteľnosti. In RAK : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2013, roč. 18, č. 11, s. 57-58.
Ohlas:[4] HRABČÁKOVÁ, Katarína. Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, ISSN 1339-3820. 2017, roč. 5, č. 3, s. 25.
Ohlas:[6] HRABČÁKOVÁ, Katarína. Kritické rôznobežky. In Glosolália : rodovo orientovaný časopis, ISSN 1338-7146. 2014, roč. 3, č. 3, s. 122-125.
Ohlas:[4] JUHÁSOVÁ, Jana. Melankólia a zá-zrak: progresívne postupy v spirituálnej lyrike. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. ISBN 978-80-561-0675-4.