Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kovaľová Eva (20%)
Autor:Eliašová Anna (20%)
Autor:Dřízhal Ivo (20%)
Autor:Jenča Andrej (20%)
Autor:Jenčová Janka (20%)
Názov:Time consumption of dental hygienist performance in hygienic phase and recall
Zdroj:Maedica - a journal of clinical medicine [elektronický zdroj]
Lokácia:Vol. 2 (5), no. 4 (2007), s. 300-306
ISSN:2069-6116
URL:http://www.maedica.org/articles/2007/2007_Vol2(5)_No4/2007_Vol2(5)_No4_pg300-306.pdf
Ohlas:[4] KOVAĽ, A., JORDÁN, D., ELIAŠOVÁ, A. et al. Základy správnej orientácie na klienta v zubnej praxi. In Recenzovaný zborník : 18. Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách 2013, 21.10.-25.10.2013 : medzinárodná vedecká konferencia, 21.10.-22.10.2013 [CD-ROM]. Prešov : AKCENT PRINT Pavol Šidelský, 2013, s. 22. ISBN 978-80-89295-50-0.