Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Coranič Jaroslav (33%)
Autor:Paľa Gabriel (33%)
Autor:Petro Marek (33%)
Názov:Správa o činnosti GTF PU v Prešove za rok 2011
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Ohlas:[4] BORZA, P., JAMBOR, P. Náčrt histórie Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove od 19. storočia do prvej dekády 21. storočia. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2014, roč. 16, č. 1, s. 140.