Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Babčák Vladimír (50%)
Autor:Moskvičová Mária (50%)
Názov:Medzinárodná spolupráca finančných a daňových orgánov pri správe daní
Zdroj:Studia prawniczne i administracyjne
Lokácia:no. 2(4) (2013), s. 13-25
ISSN:2081-8025