Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Autor:Bolfíková Eva (50%)
Názov:Rozdiely vo vnímaní identity vo vzt'ahu k určeným sociálnym útvarom na makroúrovni
Zdroj:Historická pamäť a identita
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1996
Lokácia:S. 158-176
Ohlas:[1] NIKISCHER, R. Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. In Geografie, ISSN 1212-0014. 2013, roč. 118, č. 3, s. 260.
Ohlas:[3] ANTUSOVA, Aneta. Regions, minorities and European policies: A policy report on ethnic Hungarians in Košice region (Slovakia). In Regions, minorieties and European policies. An overview of the state of the art in Western, Central Eastern and Southeast Europe. Atény : ELIAMEP, [2014], s. 186.
Ohlas:[4] NIKISCHER, Richard. Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva. In Slovenský národopis [online], ISSN 1335-1303. 2016 [cit. 2017-02-21], roč. 64, s. 28. Dostupný na internete <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.335e6579-8b6d-3d08-9a9e-cb8862d6e17c>