Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (90%)
Autor:Majerníková Jana (10%)
Názov:Učiteľ ako výchovný poradca
Zdroj:Križovatky na cestách k učiteľstvu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 83-89
ISBN:978-80-555-0985-3
Ohlas:[1] DUPKALOVÁ, Mária. Interactive learning in slovak educational environment. In Turkish online journal of educational technology, ISSN 1303-6521. 2015, s. 312-317.