Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BFB
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Inovatívne prvky vo výučbe na vysokej škole
Zdroj:Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - terminologické a odborné problémy [elektronický zdroj] : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 24
ISBN:978-890-8165-016-1