Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Využitie účinnej komunikácie na regionálny rozvoj
Zdroj:Možnosti zefektívnenia rozhodovacích procesov pri investičnom rozhodovaní regionálnych samospráv [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký nekonferenčný zborník
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 42-45
ISBN:978-80-8165-022-2
Ohlas:[4] ŠTEFKO, R., GBUROVÁ, J. Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvoj regionálnych samospráv. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 3, s. 69.