Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (90%)
Autor:Majerníková Janka (10%)
Názov:Súčasné problémy vo výchovnom poradenstve
Zdroj:Učiteľ na ceste k profesionalite : recenzovaný zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013
Lokácia:S. 371-385
ISBN:978-80-555-0984-6