Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vilček Jozef (50%)
Autor:Krušková Zuzana (20%)
Autor:Sopko Peter (20%)
Autor:Bujnovský Radoslav (10%)
Názov:Multifunkčnosť pôdy a jej prínos pre spoločnosť
Zdroj:Folia geographica 21
Lokácia:Roč. 55, č. 21 (2013), s. 129-138
ISSN:1336-6157
Ohlas:[4] LISNYAK, A., UTKINA, K., GARBUZ, A. Present status of east forest-steppe of Ukraine with reference to ravine-beam system of "Mitrishin Ovrag". In Folia geographica [online], ISSN 2454-1001. 2018 [cit. 2018-09-25], vol. 60, no. 1, s. 73. Dostupný na internete <http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2018-60-1/2>