Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zajacová Lenka (50%)
Autor:Nastišin Ľudovít (50%)
Názov:Návrh efektívnej štruktúry personálneho zabezpečenia DMO pre realizáciu regionálneho marketingu
Zdroj:Možnosti zefektívnenia rozhodovacích procesov pri investičnom rozhodovaní regionálnych samospráv [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký nekonferenčný zborník
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 100-106
ISBN:978-80-8165-022-2