Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Prieniky do literatúry a kultúry
Zdroj:Slavica Litteraria
Lokácia:Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. [179]-184
ISSN:1212-1509