Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:Analýza funkčnosti novelistických textov Milky Zimkovej zo sociolingvistického hľadiska
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 4, č. 14 (2013), online, [6] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo14.html