Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEE
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:Ženské postavy v slovenskej novelistike 20. storočia
Zdroj:Slavica iuvenum XIV [elektronický zdroj] : mezinárodní setkání mladých slavistů
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013
Lokácia:CD-ROM, s. 230-234
ISBN:978-80-7464-380-4