Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:K problematike narácie v tvorbe Jany Bodnárovej
Zdroj:K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20.-21. septembra 2012 na FF PU v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013
Lokácia:S. 211-218
ISBN:978-80-555-0858-0