Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Jenčová Sylvia (50%)
Autor:Litavcová Eva (50%)
Názov:Implementácia finančných a štatistických modelov v podmienkach firmy 21. storočia
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2013
Rozsah:128 s.
ISBN:978-80-263-0537-8
Ohlas:[6] LEŠČIŠIN, Jozef. Review of monograph Implementation of financial and statistical models in terms of company 21. century. In Exclusive e-journal : economy and society and environment [online], ISSN 1339-4504. 2013 [cit. 2014-04-23], vol. 1, no. 2. Dostupný na internete <http://exclusiveejournal.sk/issue-2-2013.html>
Ohlas:[4] KOREČKO, J., ONDRIJOVÁ, I., VAVREK, R. Financie a mena : praktikum. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 71. ISBN 978-80-8164-041-3.
Ohlas:[4] KISEĽÁKOVÁ, D., ŠOLTÉS, M. Enterprise performance management in models of financial performance of SMEs. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 268. ISBN 978-80-8165-155-7.
Ohlas:[4] KISEĽÁKOVÁ, D., ŠOFRANKOVÁ, B. Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov. 5. dopl. vyd. Prešov : Bookman, 2017, s. 250. ISBN 978-80-8165-233-2.
Ohlas:[4] ŠOFRANKOVÁ, B., ČABINOVÁ, V., GRZEBYK, M. Competitiveness & innovation model (CIM) a jeho aplikácia vo vybraných krajinách Európskej únie. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 190. ISBN 978-80-8165-298-1.
Ohlas:[4] ŠOFRANKOVÁ, B., ONUFEROVÁ, E., FILIP, P. Sektorová analýza podľa odvetví z pohľadu makroekonomických ukazovateľov na Slovensku so zameraním na sektor služieb. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 203. ISBN 978-80-8165-298-1.