Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (34%)
Autor:Roháčová Tatiana (33%)
Autor:Roháč Richard (33%)
Názov:Hodnoty ako súčasť globálnej kultúrnej gramotnosti
Zdroj:Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 92-95
ISBN:978-80-553-1200-2