Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Cehelská Daniela (100%)
Názov:Chudoba ako multidimezionálny sociálny fenomén a jej vplyv na duševné zdravie človeka v globálnej spoločnosti
Zdroj:Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach
Lokácia:Roč. 3, č. 3 (2012), s. 20-35
ISSN:1338-290X
Ohlas:[4] ŠIPOVÁ, M., ŠIP, M. Otázka prirodzeného práva na život. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2013, roč. 4, č. 2, s. 69.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. The social dimension of christianity. In Christianity and the development of culture = Kresťanstvo ako nositeľ kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.-21. máj 2013 v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 259. ISBN 978-80-555-1034-7.