Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Ištok Robert (100%)
Názov:Eurázijstvo ako ideový smer ruskej geopolitiky [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
Rozsah:CD-ROM, 72 s. [3,63 AH]
ISBN:978-80-7464-151-0
Ohlas:[3] KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska. Praha : Professional Publishing, 2017, s. 521. ISBN 978-80-906594-9-0.