Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Meranie kvality života: analýza prehľadových štúdií vo vybraných databázach
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 57, č. 4 (2013), s. 358-371
ISSN:0009-062X
Ohlas:[1] DŽUKA, Jozef. Multidimenzionálny model subjektívne hodnotenej kvality života - výsledky predvýskumu. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2013, roč. 57, č. 5, s. 474-487.
Ohlas:[1] DŽUKA, Jozef. Reliabilita a validita tradičného a individualizovaného diagnostického nástroja kvality života. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2013, roč. 57, č. 5, s. 279.
Ohlas:[2] KAČMÁROVÁ, Monika. Psychometric properties of subjective assessment of quality of life questionnaire on sample of seniors: a pilot study. In Human affairs, ISSN 12103055. 2015, vol. 25, no. 4, s. 399-410.
Ohlas:[1] DŽUKA, Jozef. Oblasti kvality života zisťované individualizovaným meraním a dotazníkom. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2014, roč. 58, č. 4, s. 378-386.
Ohlas:[1] MAGÁČOVÁ ŽILKOVÁ, I., KRAVCOVÁ, M., HRUŠČOVÁ, E. et al. Prediktory kvality života. In PhD existence 2016 [DVD-ROM]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 167-173. ISBN 978-80-244-4963-0.
Ohlas:[1] DUCOVA, A. Selected determinants of quality of life and their implications for health system. In Journal of applied economic sciences, ISSN 1843-6110. 2016, vol. 11, no. 8, s. 1791-1793.