Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autorská kontinuita - próza v súvislostiach
Zdroj:K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20.-21. septembra 2012 na FF PU v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013
Lokácia:S. 159-171
ISBN:978-80-555-0858-0