Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tkáč Martin (100%)
Názov:Hľadanie historického Ježiša alebo Krista viery
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický zdroj] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 2, č. 1 (2013), online, s. 123-130
ISSN:1338-7251
URL:http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/hlavne-sekcie/acta/ac
Ohlas:[4] TIRPÁK, Peter. Rodinná výchova. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2018, s. 204. ISBN 978-80-555-1998-2.