Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Knižná ilustrácia a sebavýchova
Zdroj:Osvetová práca
Lokácia:Roč. 39, č. 9 (1989), s. 15-17
Ohlas:[4] BILANČÍKOVÁ, Tatiana. Osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií - kvalitatívna analýza. In Sociálne a politické analýzy : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky [online], ISSN 1337-555. 2009 [cit. 2013-08-05], roč. 3, č. 1, s. 450. Dostupný na internete <http://sapa.ff.upjs.sk/casopisy/38-casopis-archiv-do-2012/14-2009/16-c-1.html>