Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gurková Elena (17%)
Autor:Sováriová Soósová Mária (17%)
Autor:Žiaková Katarína (17%)
Autor:Šerfelová Radka (17%)
Autor:Vadkertiová Jana (17%)
Autor:Zamboriová Mária (17%)
Názov:Validácia slovenskej verzie nástroja pracovnej spokojnosti - McCloskey/Mueller satisfaction scale
Zdroj:Ošetrovateľstvo [elektronický zdroj] : teória-výskum-vzdelávanie
Lokácia:Roč. 2, č. 3 (2012), online, s. 87-95
ISSN:1338-6263
Ohlas:[3] IVANOVÁ, K., VÉVODA, J., NAKLÁDALOVÁ, M. et al. Trendy pracovní spokojeností všeobecných sester. In Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky [online], ISSN 1804-7122. 2013 [cit. 2013-07-31], č. 2, s. 126. Dostupný na internete <http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2013>