Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Tomčíková Monika (50%)
Autor:Živčák Peter (50%)
Názov:The prooceedings of adaptation process in the company
Zdroj:Applied computer science
Lokácia:Vol. 8, no. 1 (2012), s. 58-62