Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Matematické vzdelávanie žiakov základnej školy v Chorvátsku
Zdroj:Matematika v primárnej škole : rôzne cesty, rovnaké ciele : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013
Lokácia:S. 246-250
ISBN:978-80-555-0765-1
Ohlas:[3] PALKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, A. Starostlivosť o deti v ranom veku a predškolská edukácia v Austrálii a vo Fínsku so zameraním na rozvíjanie matematických predstáv. In Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre dziecaki. Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 277. ISBN 978-83-62160-25-9.