Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vilček Jozef (50%)
Autor:Sopko Peter (20%)
Autor:Krušková Zuzana (20%)
Autor:Bujnovský Radoslav (10%)
Názov:Pochopenie príčin degradácie pôdy ako základný predpoklad jej udržateľného využívania
Zdroj:Folia oecologica 8. Prírodné vedy
Lokácia:Roč. 55, č. 8 (2012), s. 20-30
ISSN:1338-080X