Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bosá Monika (100%)
Názov:Návod v dvoch krokoch. Ako môže spoločnosť (ne)podporovať násilie na ženách
Zdroj:Prešovský kamelot
Lokácia:6.11. (2007)
ISSN:1337-4729
Ohlas:[4] TOKÁROVÁ, Anna. Mýty a stereotypy o ženách a mužoch. Prešov : Potenciál, občianske združenie, 2011 [cit. 2013-05-16], s. 76. ISBN 978-80-969073-3-5. Dostupný na internete <http://socialnapraca.weebly.com/dokumenty.html>