Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čurlíková Michaela (100%)
Názov:Farebný princíp v lyrizovanej próze
Zdroj:Poetika programu - program poetiky [elektronický zdroj] : studentská literárněvědná konference, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 5. a 6. dubna 2006
Vydavateľské údaje:Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007
Lokácia:S. 89-97
ISBN:80-85778-55-6
URL:http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2006/sbornik/sbornik.pdf
Ohlas:[4] BIELEKOVÁ, K., ZVALENÁ, E. Tvorivé písanie vo vyučovaní jazyka a slohu : (pre nižšie sekundárne vzdelávanie). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 133. ISBN 987-80-555-0598-5.