Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vrablec J. (33%)
Autor:Jarab Jozef (33%)
Autor:Stanček Ľ. (33%)
Názov:Choďte aj vy do mojej vinice II. : príručka pastorálnej teológie pre kresťanských laikov
Vydavateľské údaje:Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1997
Rozsah:265 s.
ISBN:80-7162-165-X
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Sviatosť birmovania v živote mladého človeka. Pastoračná reflexia. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 254. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[3] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Eucharistia - prameň večného života. In Roczniki teologiczno-pastoralne 6. Tarnów : BW Tarnów, 2012, s. 151. ISBN 978-83-932579-1-1.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Sviatosť pomazania chorých - posila v chorobe, starobe a smrti. Pastoračná reflexia. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2012 [cit. 2013-04-29], roč. 1, č. 1, s. 56. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta_theologica_et_religionistica_1-2012.pdf>