Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vrablec J. (33%)
Autor:Jarab Jozef (33%)
Autor:Stanček Ľ. (33%)
Názov:Choďte aj vy do mojej vinice : príručka pastorálnej teológie pre kresťanských laikov
Vydavateľské údaje:Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1997
Rozsah:426 s.
ISBN:80-7162-165-X
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Sviatosť birmovania v živote mladého človeka. Pastoračná reflexia. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 254. ISBN 978-80-555-0558-9.