Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Trendy súčasnej ilustračnej tvorby pre deti a mládež
Zdroj:Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež
Vydavateľské údaje:Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012
Lokácia:S. 137-145
ISBN:978-80-8119-067-4
Ohlas:[6] NEMCOVÁ, Jana. Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 2, s. 65.
Ohlas:[4] ŠVEC, Andrej. Kontinuita v premenlivosti : identita slovenskej ilustrácie z pohľadu BIB-u. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 3, s. 24.
Ohlas:[4] ŠVEC, Andrej. Kontinuita v premenlivosti alebo stále "sama sebou". In 24. Bienále ilustrácií Bratislava : medzinárodné sympózium BIB 2013 : zborník. Bratislava : Bibiana, 2013, s. 75. ISBN 978-80-89154-41-8.