Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Babjak Ján (25%)
Autor:Rastislav vladyka (25%)
Autor:Sabol Slavomír (25%)
Autor:Stolárik Stanislav (25%)
Názov:Drahí Prešovčania a všetci ľudia dobrej vôle!
Zdroj:Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress v Prešove
Lokácia:Roč. 23, č. 5578 (2012), s. 3
ISSN:1336-4030