Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:Narátor v slovenskej novelistike 20. storočia
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:S. 153-177
ISBN:978-80-555-0628-9