Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Župina Miroslav (100%)
Názov:Svätootcovská skúsenosť ako ukazovateľ pravoslávnej teológie
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorliciach, 2012
Rozsah:125 s.
ISBN:978-83-63055-13-4
Ohlas:[4] NIKULIN, Andrej. Východiská práce kňaza s psychickými a duchovnými anomáliami u veriacich. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2012, č. 7, s. 157.
Ohlas:[6] KOCHAN, Pavol. Svätootcovská skúsenosť ako ukazovateľ pravoslávnej teológie. In Acta Patristica : vedecký recenzovaný akademický časopis zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, biblistiky, hermeneutiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie a svetových a cirkevných dejín, ISSN 1338-3299. 2012, č. 7, s. 159-160.
Ohlas:[6] PRUŽINSKÝ, Štefan. Svätootcovská skúsenosť ako ukazovateľ pravoslávnej teológie. In Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2013, roč. 4, č. 1, s. 30.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Preobrazenie Isusa Christa. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0906-0.
Ohlas:[3] ŠIP, M., ŠIPOVÁ, M. Eutanázia, asistovaná samovražda a paliatívna starostlivosť. In Znaczenie i wpływ edyktu mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2016-09-28], s. 158. ISBN 978-83-63055-16-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1838,0,%E2%80%9EZNACZENIE_I_WP%C5%81YW_EDYKTU_MEDIOLA%C5%83SKIEGO_NA_ROZW%C3%93J_KULTURY_I_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83STWA_W_EUROPIE%E2%80%9C.html>
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Internal and external manifestations of the holy spirit. In Christianity and the development of culture = Kresťanstvo ako nositeľ kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.-21. máj 2013 v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 218. ISBN 978-80-555-1034-7.
Ohlas:[2] PRUŽINSKÝ, Štefan. Pojmy "charis", "charizma" a "charita" v biblickej, historickej, eschatologickej a sociálnej perspektíve. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341. 2019, roč. 10, č. 2, s. 39-49.