Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Možnosti využitia skladačiek pri rozvíjaní (aj) geometrickej predstavivosti v predškolskej edukácii
Zdroj:Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 20.-21. september 2012
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 319-324
ISBN:978-80-555-0664-7