Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Rodina - quo vadis?
Zdroj:Sociálny rozmer človeka v súčasnom svete [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých prác pedagógov Detašovaného pracoviska Kráľovnej Pokoja z Medžugorja, Bardejov
Vydavateľské údaje:Bardejov : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Královnej Pokoja z Medžugoria, Bardejov, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 248-274
ISBN:978-80-8132-037-8
URL:http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Bardejov/Socilnyrozmerloveka.pdf