Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tkáč Martin (100%)
Názov:Liturgia hodín ako napĺňanie výzvy k neustálej modlitbe
Zdroj:Jednota v mnohosti : zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evajelická bohoslovecká fakulta, 2012
Lokácia:S. 153-170
ISBN:978-80-555-0637-1
Ohlas:[2] ŽIVČÁK, Ján. K problematike typologického zaradenia liturgického prekladu: na príklade slovenského a francúzskeho translátu paschálneho kánonu a veršových stichir Paschy. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, ISSN 1337-9275. 2017, roč. 9, č. 2, s. 115-126.
Ohlas:[4] TIRPÁK, Peter. Vespers - on the relevance of spiritual legacy in the liturgical prayers. In Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Kraków : Avalon, 2017, s. 87, 91. ISBN 978-83-7730-372-6.