Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tlučáková Lenka (100%)
Názov:Longitudinálne sledovanie funkčnej zdatnosti aktívnych senioriek
Zdroj:Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický zdroj] : vedecký zborník z celoštátnej konferencie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 95-104
ISBN:978-80-223-3260-6
Ohlas:[3] LABUNOVÁ, E., ŠKREČKOVÁ, G., MIKUĽÁKOVÁ, W. et al. Znaczenie regularnej aktywnosci ruchowej kobiet w kontekscie zdrowego stylu zycia. In Aktywnosc ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej. Nowy Targ : Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu, 2014, s. 143. ISBN 978-83-60621-24-0.
Ohlas:[2] LABUNOVÁ, E., MIKUĽÁKOVÁ, W., KENDROVÁ, L. et al. Prínos pohybovej aktivity pre zdravie osôb vo vyššom veku. In Rehabilitácia, ISSN 0375-0922. 2016, roč. 53, č. 2, s. 140.