Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tirpák Peter (60%)
Autor:Kubík Ferdinand (40%)
Názov:Voľný čas z pohľadu teológie a animácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Rozsah:212 s.
ISBN:978-80-555-0564-0
Ohlas:[6] DUDA, Malgorzata. Voľný čas z pohľadu animácie. In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. 2013, roč. 15, č. 1, s. 246-247.
Ohlas:[3] OSTROWSKI, Maciej. Kultura uswiecania czasu. Refleksja teologiczno-pastoralna w swietle nauczania Ksiedza Biskupa Tadeusza Rakoczego. In In aedificationem Corporis Christi. 1. vyd. Bielsko-Biala : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2013, s. 717. ISBN 978-83-62862-26-9.