Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tkáč Martin (100%)
Názov:Sväté tajomstvá - odpoveď na životné udalosti mladého človeka I
Zdroj:Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Lokácia:S. 208-227
ISBN:978-80-555-0558-9
Ohlas:[3] TIRPÁK, Peter. Škola - priestor integrácie a katechizácie. In Acta educationis 2015. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2017, s. 76. ISBN 978-83-7730-246-0.
Ohlas:[4] TIRPÁK, Peter. Rodinná výchova. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2018, s. 204. ISBN 978-80-555-1998-2.