Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tlučáková Lenka (70%)
Autor:Junger Ján (30%)
Názov:Determinanty motivácie k pohybu starších žien
Zdroj:Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2012
Lokácia:S. 225-229
ISBN:978-80-555-0617-3
Ohlas:[4] LENHARDTOVÁ, Martina. Rola cvičiteľa/ky seniorov. In Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.12.2012 v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2013 [cit. 2014-04-30], s. 318. ISBN 978-80-555-0825-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1>