Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Malák Miroslav (100%)
Názov:Trendy vo využívaní hardwarových a softwarových zariadení pri virtuálnom laboratórnom projektovaní
Zdroj:Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : X. medzinárodná vedecká konferencia, 15.-17. október 2007
Vydavateľské údaje:Košice : Ekonomická fakulta TU, 2007
Lokácia:[6 s.]
ISBN:978-80-8073-885-3
Ohlas:[3] MEDVECKÁ-BEŇOVÁ, S. Application of simulation in management practice. In Intercathedra [online], ISSN 1640-3622. 2011 [cit. 2012-10-01], no. 27/4, s. 21. Dostupný na internete <http://www.up.poznan.pl/intercathedra/>