Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Malák Miroslav (100%)
Názov:Znižovanie stavu zásob produkčného výrobného systému "Low Range"
Zdroj:Novus scientia 2007 [elektronický zdroj] : X. celoštátna konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Košice : Strojnícka fakulta TU, 2007
Lokácia:S. 371-378
ISBN:978-80-8073-922-5
Ohlas:[3] MEDVECKÁ-BEŇOVÁ, S. Application of simulation in management practice. In Intercathedra [online], ISSN 1640-3622. 2011 [cit. 2012-10-01], no. 27/4, s. 21. Dostupný na internete <http://www.up.poznan.pl/intercathedra/>