Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tkáč Martin (100%)
Názov:Halacha - normatív života v judaizme
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický zdroj] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 1, č. 1 (2012), online, s. 144-153
ISSN:1338-7251
URL:http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta_theologica_et_religionistica_1-2012.pdf