Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Katechéza detí a mládeže vo farskom a rodinnom spoločenstve
Zdroj:Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Lokácia:S. 72-84
ISBN:978-80-555-0520-6
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Sviatosť birmovania v živote mladého človeka. Pastoračná reflexia. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 254. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[4] ŠMIDRIAK, Ondrej. Rozvíjanie novej evanjelizácie v rodinnom, cirkevnom i verejnom živote. In Reflexie nad kvalitou života. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 147. ISBN 978-80-555-0955-6.
Ohlas:[3] HRÍB, Peter. Rast Cirkvi prostredníctvom katolíckej školy. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictvo Pasaže, 2014, s. 126. ISBN 978-83-64511-05-9.
Ohlas:[3] VANSAČ, Peter. Vízia rozvoja človeka ako protiklad sociálnej degradácie v sociálnych encyklikách. In Acta educationis 2016, ISSN 2544-5073. Krakow : Wydawnictvo Avalon, 2018, s. 71.