Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Tirpák Peter (50%)
Autor:Paľa Gabriel (50%)
Názov:Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Rozsah:151 s.
ISBN:978-80-555-0520-6
Ohlas:[4] BOHÁČ, V., PETRÍK, Ľ., PALOČKO, Š. et al. Druhý vatikánsky koncil a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 140. ISBN 978-80-555-1033-0.
Ohlas:[4] MAJZEL, Marián. Náboženská výchova v rodine. In Katechetické ozveny. 2014, č. 2, s. 8.