Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Tirpák Peter (50%)
Autor:Borza Peter (50%)
Názov:Znak, symbol a rituál ako forma spoločnej komunikácie : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012
Rozsah:178 s.
ISBN:978-80-555-0521-3
Ohlas:[6] TKÁČ, Martin. Znak, symbol a rituál. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2012 [cit. 2013-04-29], roč. 1, č. 1, s. 173-174. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/15888/Acta_theologica_et_religionistica_1-2012.pdf>