Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Ferencová Martina (100%)
Názov:An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice
Vydavateľské údaje:Wambeek : EuroScientia vzw., 2012
Rozsah:148 s.
ISBN:978-80-818529-7-5
Ohlas:[6] ŠTEFKO, Róbert. Manžérske a komunikačné spôsobilosti sú dôležité pre prax. In Na pulze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2012, roč. 5, č. 3, s. 33.
Ohlas:[6] TEJ, Juraj. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. In Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente [online], ISSN 1336-7137. 2012 [it. 2012-11-12], roč. 8, č. 3, s. 49-58. Dostupný na internete <http://casopisy.euke.sk/mtp>
Ohlas:[6] BOBÁKOVÁ, Viktória. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax, ISSN 1336-4103. 2012, roč. 10, č. 1-2, s. 101-102.
Ohlas:[5] KOT, Sebastian. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. In Polish journal of management studies, ISSN 2081-7452. 2012, vol. 6, s. 241-242.
Ohlas:[3] MATUŠÍKOVÁ, D., GBUROVÁ, J. Brand perception of tourism establishment on the example of travel agencies. In Visnyk of Volyn institute for economics and management, ISSN 2224-8609. 2012, no. 3, s. 91.
Ohlas:[4] ALI TAHA, V., TEJ, J. Tvorivé metódy v manažmente. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 119. ISBN 978-80-89568-48-2.
Ohlas:[4] ŠTEFKO, R., GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. et al. Úvod do marketingu služieb. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 98. ISBN 978-80-89568-35-2.
Ohlas:[6] ŠTEFKO, Róbert. An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2012, roč. 4, č. 2, s. 57-58.
Ohlas:[3] ŠTEFKO, R., NEMEC, J., KUBÁK, M. The analysis of logistics in selected healthcare facilities and the ehealth perspectives in the Slovak republic. In Transport & Logistics : international journal [online], ISSN 1451-107X. 2012 [cit. 2014-04-24], vol. 12, no. 25. Dostupný na internete <http://www.sjf.tuke.sk/transportlogistics/?cat=17>
Ohlas:[1] LELKOVÁ, Anna. Prejavy asertivity manažéra v manažérskej práci. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 72. ISBN 978-80-8165-084-0.