Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Kovalčíková Iveta (100%)
Názov:Vplyv dramatickej záujmovej činnosti na zmenu sociálnej klímy školskej triedy
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže : stav, možnosti rozvoja a výchovného využitia
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Lokácia:S. 260-281
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] GRECMANOVÁ, H., GERŠICOVÁ, Z., MUCHACKA, B. Učiteľ a jeho vnímanie prostredia školy a triedy. Bratislava : OZ V4, 2012, s. 62. ISBN 978-80-89443-14-7.